Oplotenie MŠ Čergovská

21. septembra 2022
cergovska

MŠ Čergovská VS. porušený všeobecne záväzný právny predpis vydaný Ministerstvom zdravotníctva???

 

?Môj cieľ na najbližšie obdobie: VYČLENIŤ A OPLOTIŤ AREÁL PRE MŠ ČERGOVSKÁ (aj za pomoci kolegovi-členov Rady MŠ (Martin Lukáč , Ma Tus, Janka Marčáková a i. ) a kolegov z VMČ č.7 ( Marcela Antolová Holingová Stefania Andrascikova Lukáš Anderko)

 

?Vedeli ste, že Materská škola Čergovská je azda jedinou škôlkou v Prešove, ktorá nespĺňa niektoré kritériá-požiadavky v rámci Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež???

 

?Školka totiž musí využívať vnútroblokové neoplotené ihrisko a tým teda nespĺňa kritériá priestorového usporiadania a funkčného členenia zariadenia pre deti a mládež.

 

Kde podľa § 2 tejto vyhlášky by Areál mal spĺňať tieto kritériá:

 

Oplotenie areálu materskej školy je nevyhnutné z bezpečnostných a hygienických dôvodov. Areál tvoria ihriská, záhrada, spevnené plochy a prípadne aj hospodárska časť dvora. Časť nezastavaného pozemku musí tvoriť trávnatá plocha. Podľa predpisov na jedno škôlkarske dieťa pripadne najmenej 2,5 m2 trávnatej plochy, najmenej 4 m2 plochy detského ihriska a najmenej 0,5 m2 pieskoviska, ktoré musí byť zakryté a často prehrabávané.

 

?Ešte v marci som zisťoval orientačné cenové ponuky oplotenia k MŠ Čergovská, preposlal som asi 8 firmám, čo som vygooglil. To by sme v rámci VMČ č. 7 mohli a mali presadiť, podľa mňa ide o celkom nízkonákladovú vec, s prihladnutím na to, že v MŠ je cca 110 žiakov.

 

Bez nejakého šikovného harmonogramu MŠ, by sme v prípade zúčastnenia sa všetkých žiakov MŠ vonku na školskom ihrisku súčasne potrebovali zhruba 400 m2 (podľa vyhlášky).

 

Škôlka má tuším 5. tried. Pri striedavom systéme by sme potrebovali menšiu plochu.

 

Pevne verím, že sa nám to čím skôr podarí ???

 

P.S.: Materská śkola je v prevádzke od 1.2.1991.a od 1.1.2009 má právnu subjektivitu.

 

https://martinestocak.sk/wp-content/uploads/2022/09/ikona.jpg
Kontakt
JUDr. Martin Eštočák
Sibírska 22, 08001 Prešov
+421 911 920 313
info@martinestocak.sk
martin.estocak@presov.sk