History & PoliciesLatest News

cergovska

MŠ Čergovská VS. porušený všeobecne záväzný právny predpis vydaný Ministerstvom zdravotníctva???   ?Môj cieľ na najbližšie obdobie: VYČLENIŤ A OPLOTIŤ AREÁL PRE MŠ ČERGOVSKÁ (aj za pomoci kolegovi-členov Rady MŠ (Martin Lukáč , Ma Tus, Janka Marčáková a i. ) a kolegov z VMČ č.7 ( Marcela Antolová Holingová Stefania Andrascikova Lukáš Anderko)   ?Vedeli...

https://martinestocak.sk/wp-content/uploads/2022/09/ikona.jpg
Kontakt
JUDr. Martin Eštočák
Sibírska 22, 08001 Prešov
+421 911 920 313
info@martinestocak.sk
martin.estocak@presov.sk