Milí Prešovčania

Kampaň si robíme vo vlastnej réžii, bez marketingovej agentúry.

Volebný tím – Prešovské H-lavičky – kandidáti na poslancov + odborníci pre rôzne oblasti.

https://martinestocak.sk/wp-content/uploads/2022/09/ikona.jpg
Kontakt
JUDr. Martin Eštočák
Sibírska 22, 08001 Prešov
+421 911 920 313
info@martinestocak.sk
martin.estocak@presov.sk