Kandidáti na poslancov Mestského zatupiteľstva mesta Prešov

Sme prešovské hlavičky, pretože dobrá lavička je naším symbolom je: funkčná,
čistá a viditeľná odvšadial. Naše hlavy dávame dokopy, sme hlavičky.
Slávka

Slávka Čorejová

Sídlisko III, Sídlisko Mladosť, Rúrky
https://martinestocak.sk/wp-content/uploads/2022/09/team-3a.jpg

Marek Herkeľ

Sekčov, Šalgovík
https://martinestocak.sk/wp-content/uploads/2022/09/team-2.jpg

Jakub Jurečko

Sekčov, Šalgovík
https://martinestocak.sk/wp-content/uploads/2022/09/team-1cislo.jpg

VMČ č. 1. - Sídlisko III, Sídlisko Mladosť, RúrkySlávka Čorejová, 48 r.

Som Slávka Čorejová, 48-ročná stredoškolská učiteľka fyziky a biológie na Gymnáziu Jána Adama Raymana v Prešove, mama 20-ročného vysokoškoláka, dcéra, poslankyňa MsZ mesta Prešov a členka Rotary club Prešov-Šariš.

Keď som sa pred štyrmi rokmi uchádzala o Vašu podporu v komunálnych voľbách bola som nepopísaným listom papiera. Počas môjho mandátu som bola aktívnou poslankyňou. Poslancom, ktorý sa angažoval predovšetkým v oblasti školstva, odpadového hospodárstva a v sociálnej oblasti.

Mnohí ma poznáte predovšetkým ako učiteľku, Vašu či Vašich detí a vnukov, ako kolegyňu, priateľku, známu, ale tiež ako poslankyňu. Poslankyňu, ktorá stála na Vašej strane, predkladala návrhy a podnety na zlepšenie života vo volebnom obvode 1, ale aj v Prešove ako takom.

Je o mne všeobecne známe, že za ostatné dva roky sa v rámci Prešova pohybujem výlučne peši. Mám prejdené sídliská, centrum, stanice, všetky mestské časti, vnímam tak reálne problémy Prešovčaniek a Prešovčanov priamo v teréne, ktoré sa snažím okamžite riešiť.

Úprimne povedané, veľa mojich podnetov bolo úspešne zrealizovaných (oprava parkovísk na ulici Tomášikovej, revitalizácia odstavných plôch na Mukačevskej ulici vo vnútroblokoch, zabezpečenie obedov pre žiakov súťažiacich v krajských kolách predmetových olympiád). Niektoré sú, bohužiaľ, ešte v štádiu riešenia (krytý prístrešok MHD na Rúrkach, nádoby na separovaný odpad na Hlavnej ulici v meste) a niektoré boli hlasovaním v zastupiteľstve stopnuté (navýšenie sociálnej pomoci na stravu pre seniorov, spustenie množstvového zberu komunálneho odpadu).

Dnes už nie som nepopísaným listom papiera, je za mnou mnoho aktivít, práce, stretnutí a rozhovorov. Som pripravená Vás, milé obyvateľky a milí obyvatelia Sídliska III., Mladosť a Rúrok, opäť zastupovať a stáť na Vašej strane. Nepôjde to však bez Vašej podpory. S úctou a pokorou prosím o Váš hlas pre mňa v jesenných komunálnych voľbách.

P.S. Apropos, viete odkiaľ ma ešte môžete poznať? Z obradov.

V obradnej sieni som privítala desiatky malých občiankov Prešova, vyjadrila úctu a poďakovala desiatkam seniorov. Na poslednú cestu vyprevadila takmer 80 obyvateľov a zosobášila takmer 300 zaľúbených párov. Všetkým snúbencom som po obrade darovala vlastnoručne urobený a upečený bochníček kváskového chlebíka so slovami – „buďte si navzájom chlebom a soľou“.

29. októbra 2022 využite svoje práve voliť a ak dáte svoj hlas mne budem Vám vďačná … ďakujem!

https://martinestocak.sk/wp-content/uploads/2022/09/team-3cislo.jpg

VMČ č. 7 - Sídlisko Sekčov, ŠalgovíkMgr. Marek Herkeľ, 29r.

Som vyštudovaný politológ, manažér, bankár a v neposlednom rade kresťan narodený a žijúci na Sekčove.

Na Sekčove som sa narodil, vyrástal a žijem. Z tohto dôvodu som sa rozhodol kandidovať a pridať svoj pohľad pre lepšie fungovanie tejto lokality – Sekčov, Šalgovík a mesta Prešov. Už na vysokej škole som sa uberal smerom nezávislej komunálnej politiky čoho výsledkom bola diplomová práca o komunálnych voľbách v meste Trnava roku 2014. Nezávislí kandidáti úspeli vo voľbách a následne mesto Trnava začalo prekvitať. Stranícka politika, politikárčenie a kšefty nepatria do komunálnej politiky.

V rámci aktuálnej politickej kultúry sa darí lepšie mestám s nezávislým primátorom a poslancami v mestských zastupiteľstvách. Podľa týchto skúsenosti chcem do mesta Prešov priniesť transparentnosť- priehľadnosť, odbornosť, čistotu a slobodné rozhodovanie o financiách nášho krásneho mesta
Prešov.

Zoberme si príklad a dajme priestor mladým ľuďom narodeným na Sekčove, ktorí vedia, čo naša mestská časť potrebuje. Od detských ihrísk, športovísk, parkovacej politiky, viac zelene a využitie rieky Sekčov pre obyvateľov sídliska Sekčov.

My sme sa tu narodili, my tu chceme žiť. Bez sľubov ale s odhodlaním.

https://martinestocak.sk/wp-content/uploads/2022/09/team-2cislo.jpg

VMČ č. 7 - Sídlisko Sekčov, ŠalgovíkIng. Jakub Jurečko, 33r.

Som stavebný inžinier, projektant, podnikateľ a vo voľnom čase futbalový tréner. Vyrastal a celý svoj doterajší život som prežil v našom meste a na našom sídlisku. Preto verím že poznám všetky nedostatky a problémy, s ktorými sa na sídlisku stretávate. Nie som typ človeka, ktorý sľubuje „vzdušné zámky“, no verím, že podctivou a svedomitou prácou dokážem prispieť k zlepšeniu života na našom sídlisku.

Čo by som chcel zmeniť?

• viac plôch pre šport a rekreáciu
• dostupnosť a skvalitnenie státi na separáciu odpadu
• ekologickejšie a zdravšie prostredie, zelené strechy, komunitné záhrady, čistejšie ulice
• vytvorenie plôch pre venčenie a socializovanie psov
• intenzívne vstupovať do otázok parkovacej politiky a dopravy

Dajme šancu mladým. Ďakujem Vám za Vašu dôveru 🙂

Prešovské H-Lavičky

https://martinestocak.sk/wp-content/uploads/2022/09/ikona.jpg
Kontakt
JUDr. Martin Eštočák
Sibírska 22, 08001 Prešov
+421 911 920 313
info@martinestocak.sk
martin.estocak@presov.sk