https://martinestocak.sk/wp-content/uploads/2022/09/banner-1.png

Nezávislý kandidát

Transparentný účet

Máte možnosť prispieť nám na kampaň. Vopred ďakujeme.

Správa o prostriedkoch
vynaložených na volebnú kampaň

Transparentný účet

Môžte nám pomôcť prispieť na transparentný úcet. Vopred ďakujeme.

PROGRAM - FUNKČNÉ, ČISTÉ A VIDITEĽNÉ MESTO

Naše vízie správneho fungovania mesta sú obsiahnuté v týchto bodoch:

1. Občan

Občan na 1. mieste.

OBČAN JE MôJ PÁN – Ja slúžim občanovi a nikdy nie naopak!

To, že som ochotný byť sluhom svojich občanov som potvrdil mnohokrát vo svojich aktivitách (napríklad rýchle riešenie požiadaviek a podnetov obyvateľov Sekčova – Šalgovíka v teréne ale na diaľku, Návrh na realizáciu oplotenia MŠ Čergovskej – po 30 rokoch (Sekčov), Návrh na namaľovanie stredových čiar na ceste v Šalgovíku, Návrh na navýšenie rozpočtu pre sociálne služby, šport a kultúru (15.12.2020)- neprešiel a iné)  slúžil som na úkor svojho súkromného času, rodiny, aj financií, a vždy budem robiť.

2. Pravda

Byť úprimný a čestný je dôležité pre korektný vzťah založený na dôvere. Niekedy je pravda bolí, ale ja nemám strach. Poviem ju nahlas a svojou odbornosťou viem zaručiť aj fakty k svojej obhajobe …

3. Hodnoty

Hodnoty ako ctiť si dôveru, úprimnosť, transparentnosť, férovosť, byť zásadový a charakterný, mať svedomie, a vždy si zachovať skromnosť, pretože tá dokáže „uzemniť“ urobiť pevnú pôdu pod nohami, aby som vždy vedel, že som tu preto, aby som slúžil občanom a plnil nové výzvy, riešil problémy obyvateľov nášho mesta.

4. Systémovosť, odbornosť, spájanie

Mať systém ako realizovať plán, mať skúsenosti, odbornosť a neustále všetko a všetkých spájať, pretože tak ako seniori vedia dať niečo malým deťom, tak aj naopak, a o tom to je, o vzájomnej symbióze a posúvaní si informácií, emócií ako radosť, pocit spolupatričnosti … Viem, že nestačí mať plán, dôležité je ho zrealizovať svedomitou, húževnatou prácou v tíme ľudí s rovnakými hodnotami …

5. Tímovosť

Nikdy nikdo nedosiahne nič len sám, najväčšie zmeny a prínosy robí tím ľudí, a preto som vďačný za ľudí, s ktorými spolupracujem a vieme dosiahnuť zmeny kvalitne, odborne, a rýchlo.  Viac ľudí, viac hláv, viac rozumu, viac prínosu …

6.Komunikácia

Je nesmierne dôležitá, pretože ak vedenie mesta nekomunikuje s občanmi, nepýta sa na ich názory, dokáže narobiť množstvo chýb … preto je pre mňa nesmierne dôležitá a v tomto civilizovanom a digitálnom svete má už komunikácia aj množstvo foriem … Preto je dôležité, aby sa vždy komunikácia udržovala – akoukoľvek formou, aby sa získalo vždy čo najviac názorov od občanov …

Poslanecká aktivita

1. Oplotenie MŠ Čergovská

Návrh uznesenia na doplnenie investičnej akcie- realizácia oplotenia Materská škola Čergovská – považujem za jeden zo svojich najväčších úspeschov v poslaneckej lavici (po 30 rokoch zrealizované oplotenie)

27.11.2020- schválený môj návrh
https://www.facebook.com/EstocakMartinKandidatNaPrimatoraMestaPresov/posts/pfbid02FJuk5WFJkk8PVuf6b7esukrYmKs6xFjSBPZfrhWCvk3KWTFvRHDmvwVGWvfGdrG7l

Ďakujeme za podporu členom VMČ č. 7-poslancom, členom Rady školy MŠ Čergovská a poslancom MsZ, ktorí tento návrh schválili.

Vedeli ste, že MŠ Čergovská dňa 01.02.2021 oslávila 30 výročie fungovania? V prevádzke je od 1.2.1991. Deti sú naša budúcnosť

?Vedeli ste, že Materská škola Čergovská bola azda jedinou škôlkou v Prešove, ktorá nespĺňala niektoré kritériá-požiadavky v rámci Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež??? Ani ja, až pokiaľ som sa ako poslanec mesta nestal členom členom Rady MŠ Čergovská.

Priebeh aktivít:

 1. máji 2020 som v rámci príspevku do mesačníka – Prešovský magazín spracoval informácie k tejto iniciatíve.
 2. V júni 2020 som interpeloval na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. V júli som dostal odpoveď.
 3. V novembri na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa na môj poslanecký návrh do investičného plánu výstavby pre rok 2021 schválilo zaradenie výstavby oplotenia MŠ Čergovská, navrhoval som sumu 25 000 EUR
 4. V decembri 2021 sa na môj návrh schválilo v rozpočte 20 000 EUR na výstavbu oplotenia MŠ Čergovská, suma: 20 000 EUR na projektovú dokumentáciu + výstavbu.Bol by to síce malý, ale veľmi dôležitý krok pre zhruba 110 detí
  tejto materskej škôlky.Deti sú našou budúcnosťou a adekvátne sa musíme správať. Práve ony sa raz totiž budú starať o nás.

Moja aktivita:

https://www.facebook.com/EstocakMartinKandidatNaPrimatoraMestaPresov/posts/pfbid02YqyzhiTJpcv7dKL8GbNendj3r32EJXTP8R2LwhDuuG7Mg84yzMtTc47rnUdwodRhl

27. 11. 2020 schválený návrh:

https://www.facebook.com/EstocakMartinKandidatNaPrimatoraMestaPresov/posts/pfbid02FJuk5WFJkk8PVuf6b7esukrYmKs6xFjSBPZfrhWCvk3KWTFvRHDmvwVGWvfGdrG7l

2. Asanácia svahu na Ďumbierskej (2021)

Schválených 100 000 EUR na návrh p. Andraščíkovej.

Cena diela : 52 400 EUR

Koncom roka 2021 sme spolu poslanci VMČ č.7 návrhom získali späť 40 000 EUR do rozpočtu pre investičné akcie v našej mestskej ćčasti na tento rok 2022.

Moje aktivita a výzvy k asanácii svahu:

Aktivita:

https://www.facebook.com/EstocakMartinKandidatNaPrimatoraMestaPresov/posts/pfbid02qpd24y9LzxF9M9hM28w9TtEn2eiNxLoTw29APvgEoEKdpGSpcyfTX8q1HSc9Z9cil

Ďumbierska – Asanácia svahu 2021 ? urgovanie trvalo rok, dva. Podarilo sa ???

Informoval som sa:

https://www.facebook.com/EstocakMartinKandidatNaPrimatoraMestaPresov/posts/pfbid0UXtnz4eg8K8Kp32UC8sM8Eyq6wUJZi9xSGWMHxu59GUM4VN4BDKn4gyvhQb5yGPml

Urgoval som:

https://www.facebook.com/EstocakMartinKandidatNaPrimatoraMestaPresov/posts/pfbid02qpd24y9LzxF9M9hM28w9TtEn2eiNxLoTw29APvgEoEKdpGSpcyfTX8q1HSc9Z9cil

Viac informácií tu:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=335698225223357&set=pcb.335698241890022

3. Zelená alej medzi Magúrskou a Vihorlatskou

✅Som rád, že sa môj návrh týkajúci sa vytvorenia Zelenej aleje medzi Magurskou a Vihorlatskou ulicou (chodník k OC Max) UJAL. ✅

?V Prešove absentuje Projekt hromadnej náhradnej výsadby, tak aby bol urobený celoplošne na hromadnú výsadbu. Inak sa projekty robia pomaly a po uliciach, je to choré ? Môj návrh na zasadnutí MsZ mesta Prešov na vypracovanie Komplexného projektu schválený nebol.?

4. Zriadené priechody pre chodcov na Sekčove
Milí Sekčovčania a Šalgovíčania,
ešte na novembrovom zasadnutí MsZ mesta Prešov (v roku 2018)  som dával požiadavku na zriadenie priechodov pre chodcov na území VMČ č. 7.???

?

Dnes sú už zrealizované, aj na miestach, kde roky rokúce neboli a pri tom sa dalo prechádzať z jednej strany chodníka na druhý.

Priechody Čergovská:

https://www.facebook.com/EstocakMartinKandidatNaPrimatoraMestaPresov/posts/pfbid02UpPCKSiUsqE3xJegXZEvS6UTAyFperonQ3LYFgv5ds9oHEAC7gT5y4SdR545UPaPl

Dôkaz tu:
https://www.facebook.com/photo?fbid=525963644698432&set=pcb.525963701365093

5. Podnety k vytvoreniu odbočovacieho pruhu pri Bille - Exnárova, Čergovská
⚠️Situácia pri Bille, Exnárova/Čergovská a zahltená celá Magurská.⚠️

Mojim cieľom je aby sa navýšil odbočovací pruh vľavo smer Arm. Gen. Svobodu. Zefektívni sa premávka a hlavne výjazd.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=258483866278127&set=pcb.258483949611452

Na riešenie stále čakáme minimálne rok. Tuším, že už som 2x žiadal kompetentných.

Čo hovoríte na takéto riešenie❓❓❓napr. Aj bez možnosti ísť rovno k Spravbytu, autoškole – autá by sa vedeli otočiť pri Korále.

Priechody a ich vyznačenie sa na moju žiadosť zrealizovali, ako aj pri Bille, aj v celej mestskej časti, niektoré aj s osvetlením.

Viackrát som  žiadal kompetentných (aj vedúceho odboru ako aj prednostu MsÚ v Prešove)
6. Návrh na rekonštrukciu Komplexu Exnárova
Som rád, že sa môj podnet rieši ?

Práve mi prišla odpoveď, že Mesto Prešov v nasledujúcich obdobiach zaradí túto rekonštrukciu do plánu investícií. ???????

Dôkaz tu:

https://www.facebook.com/EstocakMartinKandidatNaPrimatoraMestaPresov/photos/a.274527506508715/409773882984076/

Na môj podnet v r. 2019  „očistené“ priestory.

Viac tu: https://www.facebook.com/EstocakMartinKandidatNaPrimatoraMestaPresov/posts/pfbid0LQyktvbPA3tDHdit7vkgY83uNKLvtaS9waxuhLTmhoXEfVoynHyB485n5AdmAgdPl

7. Podnety - Január 2021

Podané podnety:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=375424341250745&set=a.124801539646361

1. výmenu lavičiek/oprava pred vchodom Ďumbierska 3

2.Doplnenie nejakého odpadkového koša a lavičky od potravín VHV až po koniec ulice. Nie je ani 1 lavička ani 1 odpadkový kôš.
3.revitalizácia detského ihriska na Jurkovičovej ulici
4. doplnenie lavičky/opravy na ulici Šrobárova 19 pri orechovom strome
5. Výmena lavičky/oprava pred vchodom Vihorlatská 17
6. Oprava smetného koša na novom ohradenom ihrisku Exnárova
7. Doplnenie lavičky pred Laca Novomeského 8 – pred vchodom chýba lavička (susedné vchody majú)
8. Doplnenie lavičky/oprava na Exnárova 8
9. Oprava lavičiek pred bytovým domom Sibírska 18
10. Vnútroblok pri MŠ Čergovská,
11. Oprava lavičiek na Karpatská 1 – (sprachnivete drevá sa zlomili)
12. Doplnenie lavičiek pred ZŠ Sibírska – aspoň 3-4 ks
13. Oprava lavičiek pred Sibírska 2,4 oproti Ďumbierskej na tom nadjazde smer škola -polámané lavičky
14. Vo vnútrobloklu Magurská, chýbajú smetné koše, nemajú kde vyhodiť smetie, keď sú s deťmi na ihrisku, poprosím doplniť odpadkové koše.
15.Višňová 10, doplnenie lavičky – aby nebola len 1 ale 2
16. Doplnenie lavičky/opúrava pred Sibírska 4 hlavný vchod
17. Smetné koše, Exnárova vnútroblok, nemajú žiadne smetné koše.
18. Doplnenie lavičiek/oprava, Exnárova 15
19. Doplnenie lavičiek/oprava pred blokom a za blokom Vihorlatská 1.
20. Na ul. Federátov 1 lavičku pred každý vchod.
21. Lomnická vnútroblok- nie je ani 1 odpadkový kôš
22. Čergovská 2- doplnenie lavičky/oprava
23. Doplnenie lavičky na lici Bernolákova 15-vzadu ako je detské ihrisko- 1 alebo 2 lavičky
24. Zrevitalizovať a opraviť pokazené a zničené preliezky na detských ihriskách vo VMČ č.7, spraviť nejaký „audit“,prieskum a bol by som rád, ak by ste ma informovali, , v akom stave máme detské ihriská.
8. Cez 80 podnetov podaných Mestskému úradu v Prešove

Je nesmierne dôležitá, pretože ak vedenie mesta nekomunikuje s občanmi, nepýta sa na ich názory, dokáže narobiť množstvo chýb…. preto je pre mňa nesmierne dôležitá a v tomto civilizovanom a digitálnom svete má už komunikácia aj množstvo foriem…. Preto je dôležité, aby sa vždy komunikácia udržovala – akoukoľvek formou, aby sa získalo vždy čo najviac názorov od občanov…..

9. Namaľovanie stredového jazdného pruhu na Šalgovíku

V roku 2019 som svojimi podnetmi a aktivitou dopomohol k tomu, aby na Šalgovíku, na ceste boli konečne stredové jazdné pruhy.

Dôkaz tu :

https://www.facebook.com/EstocakMartinKandidatNaPrimatoraMestaPresov/posts/pfbid0ooKRMUGYBB2C2oV7e9CBmBsvZuAyH4NDQKdxGoMbMnm9Kca6Z7LUEasx96tYz4RKl

https://www.facebook.com/EstocakMartinKandidatNaPrimatoraMestaPresov/posts/pfbid02setBYAW4JgUy9aZQSXLzoaPz3fueFaR8k9ozaAEUQxrC6DgHCVp3P5YWXogQzDbzl

26.10.2019

10. Aktivita pre Šalgovík?

Čo som zatiaĺ urobil pre Šalgovík???

1.Ako poslanec VMČ č. 7, koncom roka 2019,som dal návrh v rámci plánu investičnej výstavby, kde som zataktizoval a „dobral“ nejakých  6 000 eur z inej položky a prihodil som to na MHD Šalgovík. Návrh tuším schválili všetci prítomní poslanci Mestského zastupiteľstva.

 Dodnes tam zástavka nie je. Bol problém s dodávateľskou spoločnosťou. Mestský úrad nefunguje.

2. V roku 2019 som po XY rokoch zabezpečil, aby na ceste boli konečne stredové jazdné pruhy. Dôkaz tu :

https://www.facebook.com/EstocakMartinKandidatNaPrimatoraMestaPresov/posts/pfbid02tcueMNKYQ4kE2GVqhxRw5L9VDXT1yuFpzm4HhdZRzw6ctQWV1KJLYjN1N9JGUsrql

3. stretával som sa ľudmi v teréne

4. poukazoval som na rôzne problémy

Šalgovík je veľmi špecifická časť volebného obvodu č. 7. Chýbajúce detské ihrisko, problémové cesty, chýbajúce chodníky, nevysporiadané pozemky.

Ako poslanci sme schválili 100 000 EUR na výkup pozemkov, kvôli relaizácii chodníka Teriakovská.

11. Ako sa riešili Vaše podnety?

Rok 2019- štatistiky:

https://www.facebook.com/EstocakMartinKandidatNaPrimatoraMestaPresov/posts/pfbid045FiMQeGc4f5nNc1RbsMCMTyjFeSWGxM3JwCvuvxk5dtpHr9B8zZykjrtkUHmazxl

Čo chceme dosiahnuť?

Kvalitný tím odborníkov - kvalitné odborné rady

Nie som odborník na všetko, ale poznám samosprávu a súčasné pozadie.

Mojím cieľom je vytvorenie odborných rád, ktoré budú poradnými orgánmi primátora:

 • Rada pre architektúru a urbanizmus
 • Rada pre seniorov
 • Rada zástupcov vlastníkov bytov – zložená zo zástupcov vlastníkov bytov z každej jednej mestskej časti v Prešove
 • Rada pre podnikateľov
 • Rada pre študentov
 • Rada pre mimovládne neziskové organizácie
 • Rada pre dopravu
 • Rada pre životné prostredie a iné.
Vylepšiť dôveru občana v úrad - Otvorený primátor - otvorené úradné hodiny
 • Nastaviť systém, pretože ak nebude fungovať mestský úrad, nebude fungovať nič.
 • Príprava návrhu na predloženie poslancom MsZ – Zavedenie protikorupčných opatrení zameraných na zvýšenie priehľadnosti v meste a obmedzenie priestoru pre korupciu.
 • Rozbehnutie servisu pre občanov, komunikovať rôznymi formami, neustále.
 • Znovuzavedenie portálu odkazprestarostu.sk, prípadne využitie iného portálu. Dbať na riešenie podnetov občanov.
 • „Prešofská SOS linka“ – urgentné riešenie podnetov (spadnutý strom, prepadnutá cesta a i.).
 1. Otvorený primátor – otvorené úradné hodiny.
 • Vyhovieť ľuďom v akejkoľvek komunite.
 • Organizovanie otvorených úradných hodín, napr. raz za dva týždne, aby medzi mnou a členmi komunity v meste Prešov zostali otvorené komunikačné linky.
 • Tieto otvorené úradné hodiny budú zverejnené na oficiálnej stránke mesta, facebookovej stránke mesta a budú v rôznych podnikoch (kaviarne a reštaurácie) po celom meste, v jednotlivých mestských častiach.
Efektívne verejné obstarávania

Cieľ: ušetriť financie

 • Nepredražené zákazky. Zefektívnenie verejného obstarávania – mať vlastných vyškolených ľudí, namiesto využívania externistov (napr. pozícia nákupca – zameranie sa na prieskumy, pomery cien a kvality a na vyhľadávanie najlepších cien …).
 • Vieme ušetriť státisíce až milióny eur.
 • Na MsÚ v Prešove: vytvorenie Odboru správy mestských podnikov, ktorého cieľom bude zefektívnenie fungovania mestských firiem. Po nástupe do úradu sa spraví hĺbková kontrola a nastavia ozdravovacie procesy.
Mladé rodiny
 • Výstavba nových, rovnako kvalitných a lacnejších detských ihrísk (ako poslanec som navrhol realizáciu 10 ihrísk VMČ 7), myslíme na rôzne vekové kategórie, na hracie prvky, každý má svoju funkcionalitu.

V súčasnosti sa realizujú veľmi predražené detské ihriská.

 • Pomoc mladým rodinám s bývaním a prácou – vytvorenie ,,Mestskej stratégie pre rozvoj nájomného bývania na území mesta Prešov“.
Pomoc seniorom

VYTVÁRANIE PRIESTORU PRE SENIOROV:

 • Lavičky a parky.
 • Zriadenie komunitných centier na sídliskách.
 • Spolupráca s PKO, využitie stredísk PKO na vytváranie aktivít pre seniorov.
 • Multifunkčné ihriská na sídliskách s hracími prvkami aj pre seniorov.
 • Spolupráca so všetkými organizáciami pre seniorov v meste Prešov.
 • Spolupráca s rôznymi kultúrnymi inštitúciami a športovými klubmi, napr. príspevok pre seniorov na rôzne akcie.

• Rada seniorov ako poradný orgán primátora mesta Prešov

Jednorázový finančný príspevok

V 1. rade vytvorenie systému pomocou dokumentov:

Koncepcia rozvoja športu v meste Prešov na obdobie 2024-2030

 • V spolupráci s jednotlivými športovými klubmi v meste.

Koncepcia rozvoja kultúry v meste Prešov na obdobie 2024-2030

 • V nadväznosti na dokument Stratégia rozvoja kultúry mesta Prešov (2021-2026).
Podpora kultúry a mládežnického športu - podpora talentov

V 1. rade vytvorenie systému pomocou dokumentov:

Koncepcia rozvoja športu v meste Prešov na obdobie 2024-2030

 • V spolupráci s jednotlivými športovými klubmi v meste.

Koncepcia rozvoja kultúry v meste Prešov na obdobie 2024-2030

 • V nadväznosti na dokument Stratégia rozvoja kultúry mesta Prešov (2021-2026).
Samostatnosť a sebestačnosť mesta

Mesto v ktorom sa bude žiť dôstojne:

 • Zbaviť sa závislosti od rôznych externých firiem, snažiť sa zabezpečiť si všetko, čo bude v našich možnostiach vo vlastnej réžii.
 • Hĺbková analýza stavu v mestských podnikoch.

• Vytvorenie sociálneho podniku.

Vypracovávanie kvalitných projektov s využitím eurofondov

Rozšírenie tímu pracovníkov na MsÚ v Prešove (zameranie – eurofondy), sledovanie výziev a vypracovávanie kvalitných projektov.

Priority v urbanizme, architektúre a formovaní prostredia

V plánovaní rozvoja mesta:

 • Vypracovanie nového územného plánu mesta (teraz platný, so zmenami a dodatkami je z roku 1995, 27 rokov, je neaktuálny a zdeformovaný chaotickými zmenami a doplnkami).
 • Vytvorenie Útvaru mestského architekta podľa vzoru Metropolitného inštitútu v Bratislave, ktorý bude podriadený primátorovi. Nebude to o jednej osobe, ale o tíme odborníkov, interných aj externých, ktorí budú koncepčne usmerňovať komplexný priestorový a funkčný rozvoj mesta.
 • V spolupráci s okolitými obcami, ako Svinia, Jarovnice a pod. spolu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove a za intenzívnej činnosti Mestskej polície vylúčiť žobranie detí v centre a na parkoviskách pred nákupnými strediskami (Kaufland, Lidl a pod.).
 • Tím ľudí, ktorí budú koncepčne usmerňovať komplexný priestorový a funkčný rozvoj mesta Pozorne načúvať a byť tu pre ľudí, nikdy nie naopak.
Revitalizácia sídlisk
 • Sídliská majú potenciál, tvoria mesto. Dnes sú zanedbané.
 • Postupná komplexná revitalizácia jednotlivých vnútroblokov-zeleň, chodníky, ihriská. Využitie eurofondov.
Zlepšenie kvality života hendikepovaným ľuďom
 • V projektoch a ich následnej realizácii rátať aj s prístupnosťou pre hendikepovaných ľudí (napr. pri rekonštrukcii detských ihrísk s dodaním prvkom pre hendikepované deti) s platnosťou aj pre súkromný sektor na území nášho mesta.
 • Postupné zavádzanie bezbariérovosti, tam kde to nie je, ale môže byť.
 • Cieľ: zvýšiť komfort pre týchto občanov v našom meste.
Doprava a koncepcia rozvoja dopravy v meste Prešov
 1. Diaľničný privádzač Grófske – R4 II. etapa ho nemá doriešený – je potrebná dohoda na úrovni mesto – Prešovský samosprávny kraj (ak nebude, celá doprava z východnej časti mesta pôjde cez mesto).
 2. Odstránenie tranzitnej dopravy z mesta (Sekčov a centrum)
 3. Pešie bulváry – (napr. Masarykova ulica v úseku od železničnej stanice do centra mesta) – zeleň na bulvári – spoločenská a environmentálna funkcia.
 4. Pešia doprava – prepojenie Žel. stanica – Budovateľská, prepojenie Žel. stanica – Šarišské Lúky – Širpo (Strojnícka).
 5. Upokojenie dopravy – centrum mesta – zjednosmernenie ulíc – vzniknú ďalšie parkovacie miesta, prepájanie existujúcich ciest (napr. Solivarská – Jesenná, Šafárikova – Vodárenská a i.).
 6. MHD – pokračovať v modernizácii tratí – výzvy EÚ
 • pokračovať v preferencii vozidiel MHD na križovatkách so semaformi – II. etapa – Vihorlatská – Arm. gen. L. Svobodu – Rusínska, nutnosť dobudovať optickú prepojovaciu sieť na komunikáciu autobusov s radičmi semaforov,
 • budovanie BUS pruhov-preferencia MHD vozidiel.
 1. Modernizácia semaforov – nahrádzať existujúce staré technológie riadenia križovatiek novými – radiče s dynamickým riadením križovatiek – vyššia priepustnosť dopravy zo smerov, kde je vysoká intenzita dopravy.
 2. Cyklodoprava – budovať cyklistické komunikácie: Nižná Šebastová – Ľubotice – Duklianska – Levočská, prepájať existujúce cyklochodníky.
 3. Spolupráca s IDS Východ – integrovaný dopravný systém, zapojiť mesto Prešov do nastavených dopravných systémov.
https://martinestocak.sk/wp-content/uploads/2022/09/hlavicky.png

Dosť bolo politikárčenia
a kšeftov v Prešove

Obyvatelia mesta Prešov si po dlhých rokoch zaslúžia, aby mesto Prešov bolo ČISTÉ, FUNKČNÉ A VIDITEĽNÉ
VOĽTE MARTINA EŠTOČÁKA
u
https://martinestocak.sk/wp-content/uploads/2022/10/est-omne.jpg

O mne

Skutočne nezávislý kandidát na primátora mesta Prešov

Som jeden z Vás. Som kresťan, manžel a otec. Som bývalý hádzanár Tatrana Prešov, právnik, expert (mentor) v oblasti práva, manažmentu a marketingu pre malé a stredné podniky, aktivista proti korupcii v meste Prešov a nedokážem sa prizerať nespravodlivosti, márnotratnosti, a preto vždy konám. A ani teraz nebudem písať (rozprávať) zdĺhavo … Dôležité sú činy, nie reči …

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

Právnik osobného úradu Regionálneho úradu školskej správy v Prešove

Expert (mentor) v oblasti práva, manažmentu a marketingu

Mestský poslanec za VMČ 7 - Sekčov, Šalgovík

https://martinestocak.sk/wp-content/uploads/2022/09/ikona.jpg
Kontakt
JUDr. Martin Eštočák
Sibírska 22, 08001 Prešov
+421 911 920 313
info@martinestocak.sk
martin.estocak@presov.sk